COMBI
Deratizačné výrobky

Predaj pomôcok:


V deratizačnom odbore sú už neodmysliteľnými pomôckami krmné schránky a debničky vyrábané firmou COMBI Kft. Aj náš odborný podnik počas deratizačných prác využíva tieto pomôcky. Na základe našich dlhoročných skúseností môžeme vyhlásiť, že tieto nástroje vo vysokej miere napomáhajú pri likvidácii potkanov a myší.

Plastové debničky pre potkany a krmné schránky pre myši ponúkame v cene ktorá si nevyžaduje vyššie výdavky ako je to u klasických prípravkov. Na druhej strane však ich životnosť a použiteľnosť je oveľa dlhšia ako je tomu v prípade klasických schránok vyrábaných z dreva či papiera.Plastové debničky pre potkany:

1/ Jednoduchá varianta:
Rozmery: 30 x 26 x 13 cm
 

Skladá sa z dvoch, na seba vzájomne zapadajúcich častí ( spodná časť + vrchnák )
Spodná časť je predelená na dve priehradky so vstupným a výstupným otvorom.

 


2/ Debnička zamykateľná kľúčom:
 Rozmery : 31 x 27 x 15 cm
 

 

Spodná časť je predelená na tri priehradky so vstupným a výstupným otvorom.
Vnútorné priestory sú predelené na dve časti do ktorých je možno umiestniť aj výmenné vložky.
Výmenné vložky zjednodušujú výmenu jedov. Vhodná aj na umiestnenie parafínovej kocky a kotúča, upevnených pomocou kovovej paličky.

Plastová krmná schránka pre myši :
1/ Jednoduchá varianta :
Rozmery: 12 x 7 x 4 cm

 

Skladá sa z dvoch, na seba vzájomne zapadajúcich častí (spodná časť + vrchnák) so vstupným a výstupným otvorom.

 

2/ Schránka zamykateľná kľúčom:
Rormery: 12 x 9 x 4 cm
 *

Plastová schránka na umiestnenie návnady:
( Na dezinsekciu )
Rozmery: 13 x 9 x 1,5 cm

 


Má ochrannú funkciu, umiestnenú návnadu chráni pred externým znečistením (prach, voda a pod.).

Schránka sa upevňuje samolepiacou páskou na odmastené a prachu zbavené hladké miesta.


COMBI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
1071 Budapest, Dembinszky u. 29.
www.kartevomentesites.hu

Naše kontakty: COMBI KFT, Diósd Vadvirág utca 36.  Telefónne číslo: + 36 304939158 (pre klientov SR, ČR) Fax: +36 23 545 121

E-mail: rovarirtas@vnet.hu